top of page

תקנון ומדיניות אתר PsySchool

מידע :

ברוכים הבאים לאתר קיובייס בעשרה שיעורים-בית הספר לקיובייס והפקה (להלן:  "אתר" או "האתר"). האתר הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת קנייה  השכרה ומכירה  של מוצרים דיגיטליים , קורסים פרונטליים/אונליין ומספקת שירותי עריכת אודיו ווידאו ( ביחד:  "השירותים" ), השירותים הנגישים באתר.

תנאי שירות/ שימוש:

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. שים לב שהשימוש שלך בשירותי האתר והגישה אליהם (כמוגדר להלן) כפופים לתנאים הבאים.

אם המשתמש מסכים לכל התנאים הבאים, המשתמש יוכל להשתמש בשירותים או לגשת אליהם בכל דרך שהיא.

באמצעות השירותים שלנו, המשתמש מדגים במפורש שקראת והבינה בקפידה תנאי שימוש אלה.

 שימוש והתנהלות של משתמש באתר שגילו פחות מ- 18 הינו תחת השגחת הורה או מבוגר אחראי.

אם המשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, למשתמש אין זכות לקבל מידע או להמשיך להשתמש באתר או בשירותים של האתר.

אי שימוש באתר או בשירותים של האתר בהתאם לתנאים אלה עלול להטיל על המשתמש עונשים אזרחיים ופליליים. 

שינויים בתנאי השירות והתנהגות המשתמש:

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים. האתר שומר על הסמכות הבלעדית לשנות או לתקן את התנאים וההתניות

מבלי לספק למשתמש כל הודעה. תיקונים אלה, אלא אם צוין אחרת, יהיו בתוקף 10 ימים ממועד הפרסום. 

האתר שומר לעצמו את הזכות להנפיק אזהרות להגביל או לסיים את השירותים, להסיר תוכן מתארח ולנקוט בצעדים טכניים וחוקיים כדי להרחיק כל התנהלות בלתי הולמת של משתמש אשר אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש של האתר.

האתר רשאי להפסיק או להגביל את השימוש של המשתמש בשירותים, ללא פיצוי או הודעה מוקדמת אם המשתמש חשוד

בהפרת תנאי השירות, לרבות אך לא רק, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת דיבה והשמצה או הונאת כרטיסי אשראי.

המשתמש מסכים כי בכפוף לתנאי הסכם זה הוא אינו יכול לגשת לאתר ולנצל את האתר על-ידי הצגתו בדפדפן שלו רק כדי לקנות דברים בודדים הנמכרים באתר ולא עבור כל שימוש מסחרי או שימוש לטובת מישהו מבחוץ, מלבד כפי שמותר לנו מראש. המשתמש מסכים  כי לא יפרסם כל חומר מאיים, משפיל, המשתמש מסכים לא לעקוף, להסיר לשנות מן האתר וכן לא של באגים, וירוסים, תולעים, הזנות מלכודת, סוסים טרויאניים או קוד או מאפיינים הרסניים אחרים.

על המשתמש אסור לשכפל, לפזר, להציג, להציע, לשכור, לשדר, לבצע עבודות כפופות, להתאים, להבין, לפרק, ו/אן למצוא דרך להשתמש לרעה באתר זה או בכל חלק ממנו, אלא אם הותר לנו במפורש. המשתמש אינו רשאי לבצע כל ניצול של האתר כדי לתמוך בעסק אחר, למעט אם הדבר מותר במפורש.

חיוב:

האתר שומר לעצמו את הזכות להתאים את התמחור עבור השירותים בכל דרך ובכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

האתר רשאי לפרסם חיובים נפרדים ו/ או חיובים מצטברים עם רכישות אחרות שבוצעו באתר.

המשתמש מסכים לשלם עבור על המוצרים שהמשמש רוכש דרך האתר. כל רכישה של שירות מהווה מכירה אישית נפרדת

בכפוף לתנאי השירות של האתר. המשתמש מסכים לשלם עבור המוצרים והרכישות של השירותים, ומסכים כי האתר יחייב

את אמצעי התשלום של המשתמש עבור המוצרים שנרכשו ועל כל הסכומים הנוספים לרבות מיסים לפי הצורך.

שיטות תשלום: 

אנו מקבלים PayPal ,  BIT , העברה בנקאית וסליקה באמצעות האתר אונליין את כל סוגי כרטיסי האשראי פרט לדיינרס וכרטיסי דיירקט - (ניתן לשלם ידנית בכל אמצעי תשלום אחר - כרטיסי דיירקט ודיינרס). כאמצעי תשלום עבור כל עסקה באתר.

הרשמה :

* ההרשמה תקפה לאחר הסדרת התשלום בלבד .

* ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בעת מועד התשלום ועל פי שיקול דעתו של המורה .

דחיית/ביטול מועדי שיעורים אונליין או פרונטלי :

* במקרה של ביטול השתתפות לאחר ההרשמה וטרם תחילת הקורס , יבוצע קיזוז של 99 שח דמי טיפול .

* מימוש בנק השעות שלרשותך תקף עד חצי שנה מרגע התשלום . לאחר מכן לא תינתן האפשרות להשלים את מכסת השעות     שהוזמנה ולא יבוצע החזר כספי . { מתייחס  לשיעורים אונליין ו/או שיעורים פרונטליים בלבד } 

* במקרה של ביטול הרשמה לקורס לאחר תחילתו , יבוצע קיזוז של 199 שח דמי טיפול .

* ביטול מפגש-בהתראה של מעל 48 שעות בלבד . במקרה של ביטול המפגש בהתראה קצרה יותר , תקוזז שעה מיתרת בנק השעות .

זכויות יוצרים : 

חומרי הלימוד והקלטות השיעורים מוגנים בזכויות יוצרים ומקנים לשימושו הבלעדי והאישי של הלקוח אשר רכש את הקורס . 

העתקה , העברה לצד שלישי או כל שימוש אחר החורג ממסגרת זו יטופל בצורה משפטית וללא פשרות .

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

כל הטקסט, הסמלים, הציורים, קוד המקור, קבצי השמע (ביחד, "תוכן") שייכים באופן בלעדי ל-אתר.  כל סוג של דיפוזיה, רבייה, פירוק, שימוש חוזר בשינויים שלהתוכן על ידי המשתמש, ללא כל אישור בכתב המסופק על ידי האתר, אסור.

כל שכן,  אין למשתמש את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים, הפטנטים או התוכן של האתר כדי להכפיש אותנו או

במטא-תגים ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

 

 :מדיניות ביטולים, איחורים ותשלומים עבור קורסי הפקת מוזיקה מקוונת

 

אנו בפסייסקול מחויבים לספק לתלמידים שלנו חווית למידה איכותית של הפקת מוזיקה מקוונת. כדי להבטיח סביבת למידה

חלקה ויעילה, קבענו את המדיניות הבאה לגבי ביטולים, איחורים ותשלומים עבור הקורסים המקוונים שלנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני ההרשמה

לקורסים שלנו.

 

מדיניות ביטול:

 

ביטול על ידי סטודנט:

ביטולים שיבוצעו 7 ימים או יותר לפני תאריך ההתחלה המתוכנן של הקורס יהיו זכאים להחזר מלא.
ביטולים שנעשו פחות מ-7 ימים אך יותר מ-48 שעות לפני תאריך ההתחלה המתוכנן יקבלו החזר של 50%.

ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מתאריך ההתחלה המתוכנן לא יהיו זכאים להחזר.

 

ביטול על ידינו :

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל קורס עקב נסיבות בלתי צפויות או הרשמה לא מספקת. במקרים כאלה, התלמידים יקבלו החזר מלא.
 

מדיניות איחורים:

התלמידים צפויים להיכנס לזום ולהצטרף לכיתה בזמן. אנו ממליצים להצטרף למפגש לפחות 5 דקות לפני שעת ההתחלה המתוכננת.
אם תלמיד איחר יותר מ-15 דקות לשיעור, ייתכן שלא יאפשר לו להצטרף למפגש כדי למזער את ההפרעה לשיעור המתמשך.

 

זמני תחילת הקורס:

 

כל זמני התחלת הקורס מצוינים בתיאור הקורס, והסטודנטים אחראים לעמוד בזמנים.
אם תלמיד מאחר באופן עקבי למספר מפגשים, פסייסקול שומרים לעצמם את הזכות לטפל בבעיה עם התלמיד, ובמידת הצורך, לנקוט בפעולות מתאימות.

 

מדיניות תשלום:

 

שיטות תשלום:

 

תשלום עבור קורסי הפקת מוזיקה מקוונים שלנו חייב להתבצע מראש.
אנו מקבלים תשלומים באמצעות כרטיס אשראי או ביט באתר האינטרנט שלנו. בנוסף, מתקבלות גם העברות בנקאיות.
מועדי תשלום:

התשלום ישולם עם ההרשמה לקורס. מקום האירוח שלך בקורס לא יישמר עד לקבלת התשלום במלואו.
 

גודל הקורס:

 

לכל כיתה תהיה הגבלה מקסימלית של 5 תלמידים כדי להבטיח יחס אישי וחווית למידה איכותית.
 

על ידי הרשמה לקורסי הפקת מוזיקה מקוונים שלנו, אתה מסכים לציית למדיניות שלעיל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן מדיניות זו בהודעה

מוקדמת, וכל שינוי יועבר לסטודנטים הרשומים.

 

אם יש לך שאלות כלשהן או זקוק להבהרות נוספות בנוגע למדיניות שלנו, אל תהסס לפנות לצוות תמיכת הלקוחות שלנו בכתובת .

 

psyschool.customer@gmail.com

 

תודה שבחרת בפסיי סקול לחינוך ההפקה המוזיקלית שלך. אנו מצפים לעזור לך להשיג את המטרות המוזיקליות שלך!

הגבלה על השימוש:

כל השירותים שאנו מספקים מסופקים למשתמש באופן בלעדי, המשתמש לא יוכל להחליף חומרים אלה או להעביר את זכויותיו למישהו אחר על מנת

לקבל את שירותיהם, ללא הסכמה בכתב מאיתנו. ניתנת למשתמש סמכות מוגבלת להשתמש בשירותים של האתר לשימוש לא מסחרי. המשתמש אינו רשאי להוריד, להעתיק, לשנות, לשכפל, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשדר או אפילו להציע את השירותים שסיפקנו לו למכירה, אך באפשרותך לעשות זאת רק בהסכמה בכתב מהצוות שלנו ב-אתר.

 

אחריות והגבלת חבות:

השימוש בפלטפורמה, כמו גם של כל יישום קשור הוא על סיכון המשתמש בלבד. הפלטפורמה מסופקת על בסיס "כפי שהוא" ו"כזמין". ככל האפשר על פי החוק החל, האתר אינן  מעניק כל אחריות, מפורשת או משתמעת, באשר לאיכות, לתוכן ולזמינות

או לתוכנות למטרה ספציפית של הפלטפורמה.

אין לאתר כל אחריות לכל עיכוב או הפרעה שהמשתמש עלול לעמוד בפני קבלת גישה לאתר; האתר אינו מכיר באחריות כלשהי לכל נזק או אובדן מידע במחשב, ברשת או בשרת של המשתמש; איננו מבטיחים שהגישה שלך לאתר שלנו תהיה ללא שגיאה במאה אחוז; עם זאת, האתר  שואף להבטיח פעולה חלקה. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות של הגבלת הגישה לאתר שלנו לתחזוקה שגרתית ועדכוני אתר. האתר אינו אחראי לכל כשל עקב כל שגיאת חיבור, או סגירת תחזוקה שגרתית של האתר.

בשום מקרה החברה, נושאי הנושא, הדירקטורים, העובדים, בעלי הרישיונות או כל צד שלישי לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר,

עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי (לרבות אך לא רק לכל אובדן נתונים, הפרעה לשירות, כשל במחשב או אובדן כספי) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בפלטפורמה.

 

מדיניות החזרה מוצרים דיגיטליים-return policy :

מוצרים דיגיטליים: בהתחשב באופי של מוצרים דיגיטליים, בדרך כלל איננו מציעים החזר או זיכוי על רכישה, אלא אם אחת מהערבויות לפי חוק ערבויות הצרכן הופרה. הסיבה לכך היא שברגע שמוצר דיגיטלי נרכש על ידך, הוא נחשב "נצרך" בהורדה או פתיחה, ולא ניתן להחזיר אותו באותו מצב שבו נמכר.

.

עיבוד החזר: בקשות להחזר חייבות להיעשות בכתב בתוך תקופת הערבות שהוגדרה. אנא כלול את מספר ההזמנה שלך (נשלח אליך בדוא"ל לאחר

ההזמנה) וספר לנו אופציונלי מדוע אתה מבקש החזר - אנו מתייחסים למשוב לקוחות ברצינות רבה ומשתמשים בו כדי לשפר את המוצרים ואיכות

השירות שלנו.

פריטים שאינם ניתנים להחזר: שים לב שכל שירותים נוספים, עבודה בהתאמה אישית או תמיכה טכנית אינם ניתנים להחזר מכיוון שלא ניתן לשחזר את

 

זמן העבודה שהוקדש .

תקופות ניסיון: אם תוצע לך תקופת ניסיון ולא תבטל בתוך תקופת הניסיון, תחויב במחיר הרגיל עבור המוצר או השירות ולא יינתן החזר כספי

שינויים בעמלות ובחיובים: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את העמלות והחיובים שלנו, או להפעיל חיובים חדשים בכל עת, עם הודעה מוקדמת סבירה שנמסרה לך באמצעות פרסום באתר או באמצעים אחרים שנראה לנו מתאים מעת לעת. לזמן (כולל דואר אלקטרוני או דואר רגיל).

 אנא זכור לשקול את הרכישה שלך בזהירות. לא יינתנו החזרים בגין שינוי מחשבה, חוסר מומחיות בשימוש במוצר, או אם הדרישות שלך 

                          משתנות

זכויות יוצרים : 

חומרי הלימוד והקלטות השיעורים מוגנים בזכויות יוצרים ומקנים לשימושו הבלעדי והאישי של הלקוח אשר רכש את הקורס . 

העתקה , העברה לצד שלישי או כל שימוש אחר החורג ממסגרת זו יטופל בצורה משפטית וללא פשרות .

חקיקה:

האתר פועל בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

Digital Products: Given the nature of digital products, we do not generally offer a refund or credit on a purchase unless one of the guarantees under the Consumer Guarantees Act has been breached. This is because once a digital product has been purchased by you, it is considered "consumed" upon download or opening, and you cannot return it in the same condition as it was sold.

Refund Processing: Refund requests must be made in writing within the defined guarantee period. Please include your order number (sent to you via email after ordering) and optionally tell us why you’re requesting a refund – we take customer feedback very seriously and use it to improve our products and quality of service.

Non-Refundable Items: Please note that any additional services, custom work, or technical support are non-refundable as our time cannot be recovered.

Trial Periods: If you are offered a trial period and you do not cancel within the trial period, you will be charged the regular price for the product or service and no refund will be available.

Changes to Fees and Charges: We reserve the right to change our fees and charges, or to institute new charges at any time, upon reasonable advance notice communicated to you through a posting on the Website or such other means as we may deem appropriate from time to time (including electronic mail or conventional mail).

Please remember to consider your purchase carefully. Refunds will not be given for change of mind, lack of expertise in using the product, or if your requirements change.

תנאי שימוש
שיטות תשלום
bottom of page