תקנון ומדיניות אתר קיובייס

סורי - אפילו שאנחנו בווייב הכי בסט בעולם - זה מאסט :-)

מידע :

ברוכים הבאים לאתר קיובס בעשרה שיעורים (להלן:  "אתר" או "האתר"). האתר הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת קנייה  השכרה ומכירה  של ... ומספקת ... ( ביחד:  "השירותים" ), השירותים הנגישים באתר.

תנאי שירות/ שימוש:

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. שים לב שהשימוש שלך בשירותי האתר והגישה אליהם (כמוגדר להלן) כפופים לתנאים הבאים.

אם המשתמש מסכים לכל התנאים הבאים, המשתמש יוכל להשתמש בשירותים או לגשת אליהם בכל דרך שהיא.

באמצעות השירותים שלנו, המשתמש מדגים במפורש שקראת והבינה בקפידה תנאי שימוש אלה.

אם אף פעולה זו אינה מסכימה עם סעיף אחד או יותר המבוטא במסמך משפטי זה, נא אל תשתמש באתר האינטרנט שלנו ובשירותים הטבועים בו. שימוש והתנהלות של משתמש באתר שגילו פחות מ- 18 הינו תחת השגחת הורה או מבוגר אחראי.

אם המשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, למשתמש אין זכות לקבל מידע או להמשיך להשתמש באתר או בשירותים של האתר.

אי שימוש באתר או בשירותים של האתר בהתאם לתנאים אלה עלול להטיל על המשתמש עונשים אזרחיים ופליליים. 

שינויים בתנאי השירות והתנהגות המשתמש:

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים. האתר שומר על הסמכות הבלעדית לשנות או לתקן את התנאים וההתניות

מבלי לספק למשתמש כל הודעה. תיקונים אלה, אלא אם צוין אחרת, יהיו בתוקף 10 ימים ממועד הפרסום. 

האתר שומר לעצמו את הזכות להנפיק אזהרות להגביל או לסיים את השירותים, להסיר תוכן מתארח ולנקוט בצעדים טכניים וחוקיים כדי להרחיק כל התנהלות בלתי הולמת של משתמש אשר אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש של האתר.

האתר רשאי להפסיק או להגביל את השימוש של המשתמש בשירותים, ללא פיצוי או הודעה מוקדמת אם המשתמש חשוד

בהפרת תנאי השירות, לרבות אך לא רק, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת דיבה והשמצה או הונאת כרטיסי אשראי.

המשתמש מסכים כי בכפוף לתנאי הסכם זה הוא אינו יכול לגשת לאתר ולנצל את האתר על-ידי הצגתו בדפדפן שלו רק כדי לקנות דברים בודדים הנמכרים באתר ולא עבור כל שימוש מסחרי או שימוש לטובת מישהו מבחוץ, מלבד כפי שמותר לנו מראש. המשתמש מסכים  כי לא יפרסם כל חומר מאיים, משפיל, המשתמש מסכים לא לעקוף, להסיר לשנות מן האתר וכן לא של באגים, וירוסים, תולעים, הזנות מלכודת, סוסים טרויאניים או קוד או מאפיינים הרסניים אחרים.

על המשתמש אסור לשכפל, לפזר, להציג, להציע, לשכור, לשדר, לבצע עבודות כפופות, להתאים, להבין, לפרק, ו/אן למצוא דרך להשתמש לרעה באתר זה או בכל חלק ממנו, אלא אם הותר לנו במפורש. המשתמש אינו רשאי לבצע כל ניצול של האתר כדי לתמוך בעסק אחר, למעט אם הדבר מותר במפורש.

חיוב:

האתר שומר לעצמו את הזכות להתאים את התמחור עבור השירותים בכל דרך ובכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

האתר רשאי לפרסם חיובים נפרדים ו/ או חיובים מצטברים עם רכישות אחרות שבוצעו באתר.

המשתמש מסכים לשלם עבור על המוצרים שהמשמש רוכש דרך האתר. כל רכישה של שירות מהווה מכירה אישית נפרדת

בכפוף לתנאי השירות של האתר. המשתמש מסכים לשלם עבור המוצרים והרכישות של השירותים, ומסכים כי האתר יחייב

את אמצעי התשלום של המשתמש עבור המוצרים שנרכשו ועל כל הסכומים הנוספים לרבות מיסים לפי הצורך.

שיטות תשלום: 

אנו מקבלים PayPal ,  BIT וסליקה באמצעות האתר אונליין את כל סוגי כרטיסי האשראי פרט לדיינרס וכרטיסי דיירקט - (ניתן לשלם ידנית בכל אמצעי תשלום אחר - כרטיסי דיירקט ודיינרס). כאמצעי תשלום עבור כל עסקה באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

כל הטקסט, הסמלים, הציורים, קוד המקור, קבצי השמע (ביחד, "תוכן") שייכים באופן בלעדי ל-אתר.  כל סוג של דיפוזיה, רבייה, פירוק, שימוש חוזר בשינויים שלהתוכן על ידי המשתמש, ללא כל אישור בכתב המסופק על ידי האתר, אסור.

כל שכן,  אין למשתמש את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים, הפטנטים או התוכן של האתר כדי להכפיש אותנו או

במטא-תגים ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

 

הגבלה על השימוש:

כל השירותים שאנו מספקים מסופקים למשתמש באופן בלעדי, המשתמש לא יוכל להחליף חומרים אלה או להעביר את זכויותיו למישהו אחר על מנת לקבל את שירותיהם, ללא הסכמה בכתב מאיתנו. ניתנת למשתמש סמכות מוגבלת להשתמש בשירותים של האתר לשימוש לא מסחרי. המשתמש אינו רשאי להוריד, להעתיק, לשנות, לשכפל, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לשדר או אפילו להציע את השירותים שסיפקנו לו למכירה, אך באפשרותך לעשות זאת רק בהסכמה בכתב מהצוות שלנו ב-אתר.

 

אחריות והגבלת חבות:

השימוש בפלטפורמה, כמו גם של כל יישום קשור הוא על סיכון המשתמש בלבד. הפלטפורמה מסופקת על בסיס "כפי שהוא" ו"כזמין". ככל האפשר על פי החוק החל, האתר אינן  מעניק כל אחריות, מפורשת או משתמעת, באשר לאיכות, לתוכן ולזמינות

או לתוכנות למטרה ספציפית של הפלטפורמה.

אין לאתר כל אחריות לכל עיכוב או הפרעה שהמשתמש עלול לעמוד בפני קבלת גישה לאתר; האתר אינו מכיר באחריות כלשהי לכל נזק או אובדן מידע במחשב, ברשת או בשרת של המשתמש; איננו מבטיחים שהגישה שלך לאתר שלנו תהיה ללא שגיאה במאה אחוז; עם זאת, האתר  שואף להבטיח פעולה חלקה. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות של הגבלת הגישה לאתר שלנו לתחזוקה שגרתית ועדכוני אתר. האתר אינו אחראי לכל כשל עקב כל שגיאת חיבור, או סגירת תחזוקה שגרתית של האתר.

בשום מקרה החברה, נושאי הנושא, הדירקטורים, העובדים, בעלי הרישיונות או כל צד שלישי לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר,

עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי (לרבות אך לא רק לכל אובדן נתונים, הפרעה לשירות, כשל במחשב או אובדן כספי) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בפלטפורמה.

 

חקיקה:

האתר פועל בהתאם לחוקי מדינת ישראל.